سیستم بانکی در عراق
علاوه بر بانک مرکزی عراق، ۴۳ نوع بانک در عراق فعالیت می کنند که ۷ نوع آن دولتی، ۳۰ نوع آن ملی(از جمله ۷ بانک اسلامی) و ۶ نوع آن بانک های خارجی می باشد. مشارکت سرمایه ای برخی از بانکهای خارجی(بحرین، کویت، اردن و قطر) در بانک های عراقی بین ۴۹% تا ۷۵% می باشد.

تاسیس بانک در عراق
بر همین اساس شرایطی برای  اعطای مجوز تاسیس بانک در عراق وجود دارد اول آنکه برای تأسیس شعبه بانکی یا سازمانهای وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق الزامی است. نکته دوم  اینکه مجوز فقط به بانکهای خارجی مجوز تعلق می گیرد که زیر نظر یک نهاد نظارتی در کشور اصلی که بانک خارجی در آن قرار گرفته است باشد. درخواست مجوز بصورت کتبی به بانک مرکزی عراق همراه با تمامی مدارک و اسناد و اطلاعاتی که در پیوست شماره یک و دو آمده است تحویل داده می شود .
  همچنین طی دو ماه به متقاضی ابلاغ می شود که درخواستش مورد تایید اولیه قرار گرفته است و این مدت در صورتی قابل تمدید است که متقاضی علل تأخیر و سبب آن را قبل از آخرین مهلت اعلام نماید  و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ متقاضی تأسیس شعبه بانک خارجی (در صورت واجد الشرایط بودن) بانک مرکزی موافقت یا عدم تأیید درخواست را صادر کرده و نتیجه را بصورت کتبی به متقاضی ارسال می کند .
پس از صدور گواهی موافقت بر تأسیس شعبه بانک خارجی و تکمیل اقدامات اجرایی لازم برای تأسیس شعبه و ارائه تمامی مدارک موردنیاز ، بانک مرکزی بمدت دو ماه حق خواهد داشت تا این قرارداد را لغو یا تأیید کند و شخص متقاضی را بصورت کتبی آگاه نماید . ابلاغ به متقاضی از تأیید تأسیس شعبه بانکی بصورت نشر گواهی و مجوز تأسیس شعبه بانکی در عراق در روزنامه های کثیر الانتشار توسط بانک مرکزی عراق صورت می گیرد .
به هنگام اعطای مجوز ، نام شعبه بانکی در لیست بانکهای موجود در بانک مرکزی عراق ثبت می شود و تمامی قوانین عراق که در این خصوص اعمال می شود و نیز تمامی حقوق و مقررات بانکی مترتب بر این شعبه قابل اجرا خواهد بود.

بانک توسعه تعاون اقلیم اسلامی در توسعه و سرمایه‌گذاری (مصرف تعاون الاقلیمی الاسلامی للتمنیة و الاستثمار)
بانک مشترک ایرانی و عراقی است که با سرمایه اولیه 50 میلیارد دینار تاسیس شده است و سهامداران اصلی آن عبارتند از بانک اقتصاد نوین بیش از 2/53 درصد، بانک کشاورزی بیش از 20 درصد، شرکت های عراقی بیش از 25درصد و اشخاص حقیقی بیش از 1.8درصد. شعب این بانک در عراق، در  بغداد ( 2 شعبه) ، اربیل، سلیمانیه، نجف ، کربلا، بصره، کوت ، دیوانیه فعالند.