ورود صحیح به یک بازارجدید جهت توسعه فعالیت های تجاری نیاز به بررسی های فراوان دارد. ما در گروه الرافدین به خوبی می دانیم که انتخاب نام، برند، موقعیت مکانی، شرکای تجاری، بازار هدف، استراتژی و ... چگونه نقش مهمی در میزان موفقیت یک فعالیت تجاری ایفا می کنند.
 
مشاور تجاری آگاه در عراق
 
گروه الرافدین متخصص ارائه مشاوره، راهکار، خدمات تحقیقاتی و اجرایی در حوزه توسعه بازار در عراق می باشد. ما با برگزاری جلسات، نیاز سنجی نموده و راهکار اختصاصی برای مشتریان ارائه  می دهیم. پس از مذاکره، با اجرای پروژه و توسعه همکاری از طریق مدیریت صادرات، تحقیقات مکمل بازاریابی  و خدمات مارکتینگ، مشاور آگاه شما در بازار عراق هستیم و موفقیت های ارزنده ای نیز در این راه بدست آورده ایم.
 

 


خدمات دپارتمان بازرگانی
 

1


1. بازاریابی و فروش کالا در عراق
2. مدیریت صادرات کالا / خدمات
3. راه اندازی کسب و کار جدید در عراق 
 

2

 
1. تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب وکار درحوزه صادرات
2. تحقیقات بازار
3. خدمات تحقیقات میدانی بازار
4. مطالعه و تحلیل بازار رقابتی عراق

3


1. صادرات کالا و خدمات صادرات
2. مشاوره درانتخاب عامل فروش
3. انحصاری، ایجاد شبکه توزیع و یا فروش مستقیم
4. تهیه طرح بازاریابی خدمات و محصولات