img18

   خدمات لجستیک   

گروه الرافدین متخصص ارائه خدمات حمل و نقل به صورت door-to-door  از سراسر دنیا به عراق و بالعکس، و همچنین حمل داخلی در عراق می باشد .

ادامه مطلب


img18

   خدمات حقوقی   

گروه الرافدین متخصص ثبت و راه اندازی شرکت های خارجی و وطنی، شعب و نمایندگی ها در عراق می باشد.

ادامه مطلب
img18

   خدمات پشتیبان اداری   

گروه الرافدین با رویکرد تسهیل در سفر و مراوده با عراق، آماده خدمت گزاری به شما می باشد.

ادامه مطلب


img18

   خدمات بازرگانی   

گروه الرافدین متخصص ارائه مشاوره، راهکار، خدمات تحقیقاتی و اجرایی در حوزه توسعه بازار در عراق می باشد. ما با برگزاری جلسات، نیاز سنجی نموده و راهکار اختصاصی برای مشتریان ارائه  می دهیم.
ادامه مطلب
img18

   خدمات فنی و مهندسی   

گروه الرافدین با بهره گیری از تخصص مربوطه و ارتباطات  ویژه معرف، راهنما، بسترساز و همراه شما در پروژه های مهندسی و پیمانکاری است.

ادامه مطلب