همکاری جدید بین وزارت کشاورزی عراق و شرکت ایرباس فرانسه
همکاری جدید بین وزارت کشاورزی عراق و شرکت ایرباس فرانسه

وزارت کشاورزی عراق از ورود هیئتی از شرکت ایرباس جهت تعمیر و نگهداری هواپیماهای کشاورزی به عراق خبر داد.
این وزارتخانه افزود: موفق گردیده تا هزینه تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود را از 20 میلیارد دینار به 5 میلیارد دینار کاهش دهد.
بر اساس بیانیه وزارت کشاورزی عراق، این قرارداد شامل احداث زیرساخت ها و امور آموزشی است.

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399