سفارت آلمان در عراق 28 میلیون دلار برای ساخت بیمارستان در بغداد، بصره و موصل اختصاص داد
سفارت آلمان در عراق 28 میلیون دلار برای ساخت بیمارستان در بغداد، بصره و موصل اختصاص داد

وابسته به دولت آلمان توافقنامه های ویژه ای درخصوص تحقق ثبات و (kfw) سفارت آلمان در عراق اعلام کرد: بانک توسعه آلمان توسعه در عراق را با وزارت دارایی این کشور و صندوق بازسازی مناطق آسیب دیده از اقدامات تروریستی امضا نموده است.
این سفارت افزود: مبلغی حدود 10.7 میلیون دلار برای کمک به عراق در مقابله با ویروس کرونا جهت احداث 5 بیمارستان موقت در عراق به دولت اختصاص داده شد.
با پرداخت این مبلغ مجموع کمک های آلمان به عراق تاکنون، 28 میلیون دلار اعلام شد. این بیمارستانها در غرب و شرق بغداد، بصره، موصل و سلیمانیه ساخته خواهند شد.

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399