بانک مرکزی عراق برای حمایت از سرمایه گذاری، مبلغ 5 تریلیون دینار اختصاص داد
بانک مرکزی عراق برای حمایت از سرمایه گذاری، مبلغ 5 تریلیون دینار اختصاص داد

بانک مرکزی عراق برای حمایت از پروژه‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی و همچنین برداشتن گامی برای شکوفایی اقتصاد عراق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی، مبلغ 5 تریلیون دینار به این امر اختصاص داد.

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399