حذف دریافت عوارض جاده ای از کالاهای ترانزیتی در کردستان عراق
حذف دریافت عوارض جاده ای از کالاهای ترانزیتی در کردستان عراق

بازرگانان اقلیم کردستان انتقادها و اعتراض های زیادی نسبت به پرداخت 50 دلار برای هر محموله ای که از سوی ایران به اقلیم کردستان ترانزیت میشد، داشتند. سیروان محمد رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه در این باره اظهار داشت: در گذشته تعدادی از بازرگانانی که کالاهای ترانزیتی به کردستان عراق وارد میکردند، نسبت به پرداخت 50 دلار برای هر محموله اعتراض داشتنند که این مبلغ به عنوان عوارض جاده ای دریافت میشد در حالی که این مبلغ متعلق به دولت نبود.
وی ادامه داد: به همین دلیل پیگیریهایی از سوی اتاق
بازرگانی سلیمانیه انجام شد و با اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق رایزنی صورت گرفت مبنی بر این که هزینه پرداخت شده به خزانه دولت واریز نمیشود.
سیروان محمد گفت: سرانجام اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق به ما اعلام کرد از این پس مبلغ مذکور از کالاهای ترانزیتی دریافت نمیشود.
منبع: تجارت بان به نقل از سایت اتاق بازرگانی سلیمانیه

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399