هلند در پی کمک به تنوع بخشیدن به اقتصاد کردستان در حوزه کشاورزی و شرکت¬های نوپا است
هلند در پی کمک به تنوع بخشیدن به اقتصاد کردستان در حوزه کشاورزی و شرکت¬های نوپا است

سرکنسول جدید هلند در اربیل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روداو گفت که کشور هلند در راستای کمک به تنوع بخشیدن به اقتصاد
خود از طریق استفاده از ظرفیت¬¬های این کشور در حوزه کشاورزی و کارآفرینی است. هانس آکِربوم که به عنوان سرکنسول جدید هلند در آگوست سال 2020 وارد اربیل شد، پیش از این پست¬هایی در افغانستان، سنگاپور، یمن، اتیوپی و آنگولا داشته است. وی اشاره کرد که متنوع سازی برای اقلیم کردستان با درنظر گرفتن پایین بودن قیمت نفت بسیار بسیار مهم است.
روداو گزارش داد که رهبران اقلیم کردستان در دیدار با وی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید کرده و از هلند درخواست کمک کرده¬¬اند.
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در اوایل ماه جاری این موضوع را در دیدار با مارک روته نخست وزیر هلند مطرح کرد.
آکربوم گفت: "هلند کشور کوچکی است اما دومین صادرکننده بزرگ در زمینه کشاورزی هست. هلند و اقلیم کردستان تقریبا هم اندازه
هستند. اقلیم کردستان به دلیل وجود زمین¬های کشاورزی وسیع از ظرفیت¬های زیادی برخوردار است." به گفته او، وی به سرمایه گذاران
هلندی و هلندی¬های کُرد زبان کمک می¬کند تا ایده¬ها و مشاغل جدید را توسعه داده و راه حل¬¬های فن آوری پیشرفته برای کشاورزی و
مدیریت آب پیدا نمایند. وی تاکید کرد که سرمایه گذاران هلندی و کارآفرینان این کشور می¬خواهند طبق ضوابط عمل کنند، اما سیستم بانکی کردستان، به اصطلاح ملایم خیلی پیشرفته نیست، بنابراین او در حال بحث و گفتگو با دولت اقلیم کردستان است که چگونه بخش مالی را بهبود بخشد و بیوکراسی و  و امور روتینی را کاهش دهد." به گفته او: "این اقدام نیاز به زمان اما اطمینان دارم دولت اقلیم کردستان این سیستم را بهبود می¬بخشد."

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399