وزارت کشاورزی: اتحادیه اروپا و سازمان غذا و کشاورزی ده‌میلیون دلار برای حمایت از كشاورزان سه استان ا
وزارت کشاورزی: اتحادیه اروپا و سازمان غذا و کشاورزی ده‌میلیون دلار برای حمایت از كشاورزان سه استان اختصاص داده‌اند

بغداد (نینا) - وزیر کشاورزی محمدکریم الخفاجی تأیید کرد که اتحادیه‌ی اروپا و سازمان غذا و کشاورزی ده‌میلیون دلار برای حمایت از کشاورزان در سه استان اختصاص داده‌اند.
الخفاجی در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی گفت که «اتحادیه اروپا و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل امروز چهارشنبه کمک نقدی ده‌میلیون‌دلاری برای حمایت و کمک به کشاورزان در استان‌های ذی‌قار، بصره و میسان اختصاص داده‌اند».
وی خاطرنشان کرد که «این کمک‌هزینه اقدامی بین‌المللی برای حمایت از کشاورزان و احیای بخش کشاورزی و همچنین توسعه‌ی راهبردها و سیاست‌های کشاورزی در بلند‌مدت است».
الخفاجی بر ادامه‌ی دستیابی به امنیت غذایی و زیرویینگ حقوق کشاورزان تأکید کرد.

تاریخ خبر: چهارشنبه 8 بهمن 99