نفت لوک جهت همکاری با مدیر منطقه‌ی شهید عزالدین سلیم در شمال بصره توافق‌نامه امضا می‌کند
نفت لوک جهت همکاری با مدیر منطقه‌ی شهید عزالدین سلیم در شمال بصره توافق‌نامه امضا می‌کند

بصره / نینا / -شرکت نفت روسی لوک که در میدان غرب قرنه ۲ فعالیت می‌کند، توافق‌نامه‌ی همکاری مشترک را با مدیر منطقه‌ی شهید عزالدین سلیم در شمال بصره امضا کرد.
ایگور افجیان، مدیر اداره‌ی روابط عمومی و امور منطقه‌ای در این شرکت، در اعلامیه‌ای مطبوعاتی گفت: «این شرکت براساس این توافق‌نامه، پروژه‌های خدماتی و اجتماعی را در بخش‌های مختلف خدماتی مانند آموزش، بهداشت، آب و شهرداری‌ها، علاوه‌بر حمایت از فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و علمی عملی می‌کند». وی خاطرنشان کرد: «این خدمات براساس مبالغ غیرقابل‌استرداد هدیه‌ای از طرف شرکت به ساکنان مناطق اطراف مزرعه درنظر گرفته می‌شود».
وی افزود: «نفت لوک این توافق‌نامه را از زمان آغاز کار بر روی پروژه‌ی میدان غرب قرنه ۲ در سال ۲۰۱۱ امضا کرد و این توافق‌نامه سالانه تمدید می‌شود». وی اظهار داشت که مجموع پروژه‌هایی که در این چارچوب اجرا شده‌اند بالغ بر ۵۳ پروژه در منطقه‌ی شهید عزالدین سلیم و مناطق المدینه و قرنه از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۰ است. درحالی‌که هزینه‌های این پروژه‌ها بالغ بر دومیلیون‌ودویست‌هزار دلار بود که بین بخش‌های مختلف خدماتی توزیع شد.

تاریخ خیر: شنبه 11 بهمن