سفیر چین در عراق از پروژه‌های بزرگ در این کشور و نامی جدید برای توافقنامه چین و عراق خبر داد
سفیر چین در عراق از پروژه‌های بزرگ در این کشور و نامی جدید برای توافقنامه چین و عراق خبر داد

چانگ تاو، سفیر چین در عراق از وجود پروژه‌های بزرگ در عراق خبر داد و افزود: نام توافقنامه عراق- چین به« نفت در برابر بازسازی » تغییر نام داده شد.
تاو گفت: چین در مرحله پیش رو به اصل مشاوره، همکاری و منفعت همگانی و تقویت هماهنگی با عراق در همکاریها و تقسیم فرصت های توسعه و ارتقای رفاه مشترک پایبند خواهد بود. چین همکاری در بخش انرژی را به عنوان محور اصلی برای تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور در بخش های سنتی مانند تجارت نفت و سرمایه گذاری قرار خواهد داد.
سفیر چین گفت: این کشور ساخت 1000 مدرسه را به عنوان فرصتی برای همکاری نفت در برابر بازسازی و با هدف تحقق پیشرفت قابل توجه در سریعترین زمان ممکن، غنیمت خواهد شمرد.

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399