36 شرکت روسی تمایل دارند در تخصص های مختلف وارد بازار عراق شوند
 36 شرکت روسی تمایل دارند در تخصص های مختلف وارد بازار عراق شوند

در دیدار عادل المسعودی، مدیرکل روابط اقتصادی خارجی وزارت خارجه عراق و ماکسیم پتروویچ، نماینده شورای کار روسی- عراقی، راهکارهای افزایش ارتباطات و حرکت به سمت ارتقاء واقعی و عملی همکاریهای اقتصادی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، المسعودی بر اهمیت ارتباط فعال بین شرکت های روسی و عراقی در بخش خصوصی بویژه گشودن افق های تازه همکاری تأکید کرد. ماکسیموم نیز در این دیدار از تمایل بیش از 36 شرکت روسی برای فعالیت در تخصص های مختلف خبر داد. طرفین در این دیدار بر ضرورت مطلع شدن شرکت های روسی از فرصت های سرمایه گذاری در بخش های صنعت دارو و محصولات داروخانه ای باتوجه به نیاز واقعی به این نوع پروژهها، توافق کردند.
المسعودی در پایان افزود: به عنوان مسؤول روابط اقتصادی، اعلام میکنم که به منظور اتخاذ اقدامات لازم برای هر شرکت روسی که تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه را دارد، آمادگی داریم.


تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399