عضو کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری پارلمان: سهم اربیل از خزانه دولت سالانه 4 میلیارد دلار است، اما استا
عضو کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری پارلمان: سهم اربیل از خزانه دولت سالانه 4 میلیارد دلار است، اما استان بصره 1 میلیارد دلار است

فلاح عبدالکریم الخفاجی، عضو کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری در پارلمان عراق اعلام کرد: سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه 14 درصد بوده است که به 17 درصد افزایش پیدا کرد.
این رقم به جز میلیاردها دلار دارایی‌هایی است که از فروش نفت و درآمدهای حاصل از گردشگری و تجارت و مالیات و گمرک عاید اقلیم میشود. وی افزود: استان اربیل به تنهایی سالانه 4 میلیارد دلار از خزانه دولت دریافت میکند، در صورتی که استان بصره که قلب اقتصاد عراق و صادرکننده اقتصاد عراق است، تنها 1 میلیارد دلار در سال دریافت می‌إکند.
وی گفت: مبالغ مالی که در اختیار اقلیم کردستان است، فوق تصور است؛ لذا مشاهده میکنیم که آبادانی در آن جریان دارد و با وجود فساد مالی، باز هم منابع مالی برای زیرساخت ها و بازسازی مناطق وجود دارد.


تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399