بخشودگی گمرکی واردات برخی ملزومات کشاورزی توسط اقلیم کردستان
بخشودگی گمرکی واردات برخی ملزومات کشاورزی توسط اقلیم کردستان

سخنگوی وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان اعلام کرد با هدف پیشبرد بخش کشاورزی و ترغیب کشاورزان، از این پس شرکتهایی که نیازهای کشاورزی را وارد اقلیم کردستان کنند از پرداخت تعرفه معاف خواهند بود.
حسین کریم سخنگوی وزارت کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کردستان در این باره گفت: به منظور حمایت از کشاورزان، هیئت دولت اقلیم کردستان بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی، بخشودگی عوارض گمرکی واردات برخی ملزومات کشاورزی را تصویب کرد.
به گفته این مقام مسئول ملزومات کشاورزی نقش مهمی در پیشبرد بخش کشاورزی دارند؛ این در حالی است که وزارت کشاورزی به دلیل بحران اقتصادی امکان تهیه مواردی مانند بذر و کود را به اندازه کافی برای کشاورزان نداشته است اما اکنون با این طرح جدید، کشاورزان منتفع خواهند شد. سخنگوی وزارت کشاورزی همچنین گفت: اگر از این پس بذر، کود و تجهیزات تولید محصولات کشاورزی که شامل موارد مختلفی است، وارد اقلیم کردستان شود از عوارض گمرکی معاف خواهند بود و امکان واردات مستقیم این موارد وجود دارد.
واردات این موارد هم میتواند توسط شرکت های بخش خصوصی و هم مستقیم توسط کشاورزان صورت گیرد.
باس نیوز / تجارت بان

تاریخ خبر: هفته اول آذر 1399