دفتر ایران 

     تهران ، میدان ولیعصر ، ابتدای خیابان کریم خان ، ساختمان 314 ، طبقه 4 ، واحد 8
     02188921210
     www.iraqbase.com
     info@iraqbase.com
     02188939368
       
 

            

    دفتر عراق 

     بغداد ، خیابان سعدون ، ساختمان زهرة الخلیج ، طبقه اول ، واحد 109
     009647719073881
     www.iraqbase.com
     info@iraqbase.com
     009647713221320
       
 


      فرم تکمیل اطلاعات